Stephy Qi
DONDUP

Zhou Xun
DONDUP

Jinng Ng
Suncoo

Hana Kuk
Imperial

Jane Zhang
DONDUP

Dany Lee
Essentiel Antwerp

Rebecca Zhu
Imperial

Meiki Wong
Suncoo

Kitty Zhang
DONDUP

Carman Lee
Alysi

Gloria Tang
Dixie

Jinng Ng
ViCOLO

Nylon China (June Issue)
Essentiel Antwerp

Tan Zhuo
Essentiel Antwerp

Hana Kuk
Passo

Rebecca Zhu
Suncoo

Zhang Yuxi
Essentiel Antwerp

Crystal Zhang
DONDUP

Karen Cheng
Suncoo

Hailey Chan
Passo

Cosmopolitan China (July Issue)
DONDUP

Marie Claire China (July Issue)
DONDUP

Jinng Ng
Imperial

Kelena Poon
ViCOLO

Wonderland (June Issue)
DONDUP

Grazia China (June Issue)
DONDUP

Hana Kuk
tensione in

Rebecca Zhu
Suncoo

Zhang Ruonan
DONDUP

Qin Niuzhenwei
Alysi

Roada Xu
Alysi

Karen Cheng
Suncoo