Li Bingbing
Hache

Shu Qi
Essentiel Antwerp

Yoyo Chen
ViCOLO

Coffee Lam
Suncoo

Stephy Qi
Dondup

Zhou Xun
Dondup

Hailey Chan
Motel

Bernice Liu
Suncoo

Jing Tian 
Dondup

Jiang Shuying
Liviana Conti

Hana Kuk
Imperial

Jinny Ng
Suncoo

Jane Zhang
Dondup

Dany Lee
Essentiel Antwerp

Rebecca Zhu
Imperial

Meiki Wong
Suncoo

Carina Lau
Essentiel Antwerp

Carman Lee
Alysi

Gloria Tang
Imperial

Mayanne Mak
Suncoo

Cici Xiang
Liviana Conti

Meng Meiqi
Liviana Conti

Shirley Sham
Dixie & Imperial

Carman Kwan
Suncoo

Zhou Yiran
Dondup

Zhang Jingchu
Alysi

Yoshi Yu
Motel

Heidi Chu
Suncoo

Vivi (Mar Issue)
Liviana Conti

Marie Claire China (July Issue)
Dondup

COSMO (Feb Issue)
Alysi

Kelena Poon
ViCOLO

Wonderland (June Issue)
DONDUP

Grazia China (June Issue)
DONDUP

Hana Kuk
tensione in

Rebecca Zhu
Suncoo

Zhang Ruonan
DONDUP

Qin Niuzhenwei
Alysi

Roada Xu
Alysi

Karen Cheng
Suncoo